Haber­ler

Pre­vi­ous Next
Bağ­dat Artık Sora Sora Değil! Mobil teknolo­jiler üzerinde yoğun­laşan Infotech Bilil­işim ve İletişim Teknolo­ji­leri A.Ş., klasik…
Gözüm Araçlarımda, İçim Rahat. Info­Mo­bil Araç Takip ve Filo Yöne­tim Sis­temi, Infotech Bil­işim ve İletişim Teknolojileri…
Trafiğe Çare Biz­den, Seçim Siz­den Infotech Bil­işim ve İletişim Teknolo­ji­leri A.Ş tarafın­dan üretilen ve uzunca bir süredir…
Moto­Track Konum Tabanlı Hizmet­lerin lider fir­ması Infotech ile İş Ortağı Dimera tarafından…
Türkiye’nin En Kap­samlı Nav­i­gasyon Sis­temi — Info­Trafik Nav Türkiye’nin yeni nesil, dinamik nav­i­gasyon sis­temi şimdi “akıllı…
Infotech, Open­World 2013 Ödülü “Ora­cle Orta Kat­man ürün­leri dalında en yeni­likçi ürün seçil­erek global bir ödül almış…